Daglig lederingeniør - kalkulasjon

MAGNE OTTAR FURU

99528491

furu@gipsbyggern.no

Driftsleder/Kalkulasjonsansvarlig

Catalin Cristian Ciocoiu

469 32 907

catalin@gipsbyggern.no